wifit2

NOVICE & INFO

Programski svet KC Pekarna sporoča


Programski svet KC Pekarna sporoča, da je dne 28. 5. 2021 Plenum uporabnikov KC Pekarna, najvišji organ upravljanja v skladu z Upravljalskim modelom KC Pekarna, na zasedanju glede predloga Mestne občine Maribor o prihodnji selitvi KC Pekarna v prostore bivšega MTT v Melju soglasno sprejel sklep, da uporabniki KC Pekarne ne pristajamo na selitev na drugo lokacijo.
 
Kljub zatrjevanju predstavnikov MOM, da bo "morebitna" prihodnja selitev potekala v dialogu z uporabniki KC Pekarne in izključno v konsenzu z le-temi, nam izkušnje s preteklimi vodstvi MOM in aktivnostmi trenutnega vodstva pričajo o nasprotnem. Poudarimo naj, da se nam obnova stavb bivšega MTT in vzpostavitev nove lokacije za nekomercialno kulturo sicer zdi zelo dobra ideja. Zdi se nam skrajni čas, da začnemo o Mariboru strateško razmišljati kot o kulturnem središču Slovenije, ki ponuja ogromno kakovostnih kulturnih vsebin.
 
Ob tem se je potrebno zavedati, da KC Pekarna ni zgolj prostor za kulturne vsebine, ki jih obiskovalci konzumirajo enkrat na mesec, ampak samoniklo prizorišče, ki ga ne moremo preseliti drugam, saj se je na trenutni lokaciji ustalilo in razvilo z razlogom. Gre za bogat in kompleksen preplet kulturnih, mladinskih, družbenih, socialnih in športnih vsebin, ki je globoko vpet v sosesko, kjer se nahaja.

V 27-ih letih obstoja je doživel vzpone in padce – tako kot vsaka skupnost, ki ustvarja, proizvaja, vzgaja in spodbuja ter se hkrati upira divjemu pohodu kapitalizma. Z ukinitvijo KC Pekarne ("selitev" v Melje bi namreč pomenila prav to) se mesto odreka skupnosti in vsebinam, prepoznavnim široko po Evropi, ki tvorijo njegovo identiteto. Z ukinitvijo KC Pekarne zanika mnoge kulturne in umetniške dosežke na področju glasbene, vizualne, avdiovizualne in uprizoritvene umetnosti, ki tukaj nastajajo v sodelovanju med lokalnimi in mednarodnimi umetniki. Z ukinitvijo KC Pekarne zanika prizadevanja mnogih mladinskih delavk in delavcev, ki spodbujajo mlade in skupaj z njimi uresničujejo ideje in sanje. Z ukinitvijo KC Pekarne se odreka zgodovini političnega aktivizma, ki v mesto prinaša kritično misel in prakso. Z ukinitvijo KC Pekarne se odreka tudi športnim uspehom, ki nastajajo zaradi športnih društev, ki imajo tukaj domicil.
Konec koncev z ukinitvijo KC Pekarne sporoča, da v mestu za omenjene vsebine ni prostora in da nas v bistvu zanimajo samo vsebine in nepremičnine, ki prinašajo profit.

Programski svet KC Pekarna zato hkrati opozarja, da se mesto ne more spreminjati v skladu z vsakokratno občinsko garnituro in spominja na zavezo prejšnjih vodstev MOM, da se:
1) KC Pekarna ne bo selila na drugo lokacijo,
2) da se v Pekarni zaključijo investicijsko-vzdrževalna dela in
3) da v vseh stavbah v rabo končno stopi Upravljalski model KC Pekarne, ki so ga uporabniki Pekarne pripravili leta 2009 v okviru mednarodne konference New Times, New Models in ga je Mestni svet MOM potrdil leta 2010. Upravljalski model, ki ga je Programski svet KC Pekarne glede na izkušnje z delnim izvajanjem dopolnil leta 2017 in poslal v pregled MOM (kjer je komunikacija zastala), vidimo kot ključni mehanizem za ureditev razmer v stavbah ter za zagon še večjega števila aktivnosti s področja mladine, socialne, kulture in športa v mestu.
---
V vednost:
Javnost
Mestna občina Maribor
Župan Mestne občine Maribor
Mestna četrt Magdalena
Mladinski kulturni center Maribor
--
< Programski svet >
KC Pekarna
Ob železnici 16
2000 Maribor

 

 

Programski svet KC Pekarna se je odzval na izjave podžupana MOM, g. Medveda:


»Pred časom je bila javnost že obveščena, da načrtujemo nove aktivnosti v Pekarni in da iščemo nadomestne prostore za delovanje same Pekarne, da bi dali delu Pekarne nove vsebine.« in

»Samo območje UKC in Medicinske fakultete ima potrebe po širitvi. Razmišljamo, da bi takšne dejavnosti umestili tja.«

Odziv Programskega sveta KC Pekarna:
Programski svet KC Pekarna se je še pred kratkim (19. 4. 2021) sestal s predstavniki MOM, med drugimi podžupanoma go. Iskro in g. Reichenbergom. Na sestanku je g. Reichenberg omenil neko latentno možnost revitalizacije industrijske cone Melje in opcijo, da bi del dejavnosti iz KC Pekarna lahko izvajali tudi tam. Na tem sestanku je bilo tudi posebej podarjeno, da MOM ne bo sprejemala nobenih odločitev, vezanih na Pekarno, brez uporabnikov in Programskega sveta ter da obstaja le skupna zgodba. Pogovarjali smo se o nadaljevanju nujnih vzdrževalnih del oz. nadaljevanju le-teh, o nujni razširitvi modela upravljanja na relaciji uporabniki-MOM-MKC na celoten kompleks KC Pekarna.

Nad izjavo g. Medveda smo ogorčeni, saj je neko latentno opcijo preoblikoval v načrte, ki se sprejemajo nam za hrbtom. V maniri nekaterih prejšnjih vodstev MOM, ki so v interesu kapitala poskušali pekarnarje izseliti, se tudi tokrat ponavlja vzorec igre »good cop, bad cop«, kjer določeni uslužbenci MOM poskušajo z nami ohranjati prijazne stike, drugi pa delajo na projektu, o katerem ne vemo nič.

Programski svet KC Pekarna izjavlja, da uporabniki KC Pekarna ne bomo dovolili enostranskih odločitev. Sprejemamo edino sodelovanje in pogovor. Dolga leta ustvarjanja, povezava z lokalnim okoljem, dolgoročno načrtovanje programov in nenazadnje ogromni vsebinski in materialni vložki v območje KC Pekarna nas zavezujejo, da z delom nadaljujemo. Pritiskov smo vajeni že od prej, žalostni pa smo, da tokratna oblast, za katero smo ob nastopu menili, da bo imela še največ posluha za razvoj urbane družbeno-kulturne scene v centru mesta, še enkrat preizkuša napačne poteze svojih predhodnikov.

Kmalu se bomo v Pekarni sestali vsi uporabniki in sprejeli odločitve, vezane na to izjavo. Hkrati pa ponovno pozivamo vodstvo MOM k dialogu.


Koncerti za domov: Kako je začela nastajati mariborska koncertna televizija

zelkoČe občinstvo ne sme na koncert, mu ga Gustafova ekipa posreduje. Bojan Jerkovič - Čiko razlaga, kako je začela nastajati mariborska koncertna televizija

Koronačas je zaprl tudi dvorano Gustaf v Pekarni, prostor, ki s svojim delovanjem omogoča obstoj neodvisne kulture v mestu. "Lani smo neovirano delovali le dober mesec, saj v januarju ponavadi zapremo vrata in čas izkoristimo za razna vzdrževalna dela v dvorani in tehnična popravila ter hkrati prihranimo nekaj sredstev za stroške ogrevanja," je povedal Bojan Jerkovič - Čiko iz alternativnega glasbenega društva Gustaf. "Od marca, ko nas je doletelo zaprtje zaradi razglasitve epidemije, pa vse do zmagoslavnega preleta Natovih letal junija smo bili prisiljeni mirovati. Kasnejši blažji, a ves čas spreminjajoči se omejitveni ukrepi so nas prav tako izredno hendikepirali. Po svojih močeh in na robu dovoljenega smo delali vse do ponovnega zaprtja oktobra. Povsem nemogoče je bilo izvajati sklope programa, ki temeljijo na gostovanju tujih glasbenih skupin, katerih turneje so bile prekinjene oziroma odpovedane zaradi zaprtja meja. Onemogočene so bile koprodukcije in tudi projekt mednarodnega prostovoljstva."

Lani so gostili 34 glasbenih skupin, v predkoronskem letu 2019 jih je bilo 150. "Bilo je nekaj klubskih dogodkov elektronske glasbe, dokler je še bilo dovoljeno, zatem jih je bilo z različnimi sodelovanji tudi nekaj na spletu, par gledaliških predstav, Gustaf market, delavnice veganske hrane ter okrogle mize s predavanji o družbenih, kulturoloških in ekoloških tematikah." Letos je ostalo vse podobno, prireditve še vedno niso dovoljene, so se pa začeli koncerti, ki sojih prenašali preko spleta, s pomočjo streaminga, da ostanejo v stiku s publiko in da izvajalci dobijo možnost koncertirati. "Začelo se je z drugo proglasitvijo epidemije, ko smo se odločili lotiti se zadeve na bolj profesionalen način. V živo lahko namreč prenašaš tudi le s telefonom ali eno kamero priključiš na laptop in zajemaš zvok iz prostora. Vendar to seveda ni to. Zato smo nabavili temu primerno video opremo, s katero lahko krmilimo sliko iz več kamer, opremo za zvok in omrežje ter se začeli učiti in testirati, tako da smo decembra lani izvedli naš prvi tovrstni prenos koncerta mariborskega pank benda v živo V okovih in je odlično uspel. Do danes smo izvedli sedem prenosov in vsak je kvalitetnejši od predhodnega, saj se še vedno sproti učimo."
Na vsak prenos se dobro pripravijo in vsakega detajlno analizirajo. "Zelo pomembna je nastavitev luči, saj svetloba ni namenjena gledalcu v dvorani, ampak pravilno nastavljeni kameri. Nastope tudi zvočno posnamemo po posameznih kanalih, ki jih dobijo nastopajoči bendi, in si lahko iz tega materiala naknadno zmiksajo tudi live album, sami pa nameravamo iz teh posnetkov narediti izbor in ga izdati na zgoščenkah naslednjih dveh Gustaf hits edicij."
Za prireditveni prostor torej nov izziv, ki bi lahko ostal tudi za prenašanje prireditev v prihodnosti, ko bo, če bo, konec koronak-rize in bo v prostoru občinstvo. Televizija torej. "Točno tako. Televizija in posledično avdio- in vide-oprodukcija. Upam si trditi, dav prihodnosti zagotovo ne bo ostalo le pri prenosih v živo. Znanje ki ga pridobivamo, bomo razvijali naprej in možnosti je ogromno.
V ekipi, ki zdaj dela, so Bojan Šalamun, Boštjan Vodnik, Aleš Bezjak, Carlo Drolc, Rok Zorc, Alen Šmid in Bojan Jerkovič.

"Spletni koncerti naj bodo tehnično dobri"

Društvu Gustaf se zdi pomembno poudarjati, da ta kriza ni samo zdravstvena, prinesla je še veliko drugih problemov in omejitev, ljudje domačo živo glasbeno ustvarjalnost nedvomno potrebujejo. 'Ljudje so lačni prireditev in posledično socializacije. Zdaj ko delamo prenose, sprašujejo, ali lahko dogodke pridejo pogledat v živo, ampak žal to še ni mogoče." Seveda so tehnično dobro izvedeni st rea m ing prenosi izjemno dragocena priložnost tudi za glasbene skupine. "Tudi bendi potrebujejo publiko, večina bendov že mesece ni vadila, saj je bilo do nedavnega druženje zunaj družinskega kroga prepovedano. Zdaj vstopamo v drugo leto tega stanja, ki si ga v normalnem času sploh ne bi mogli zamisliti. Posledično pa vstopamo tudi v drugo leto izgubljenih generacij nove publike in novih bendov," opomni sogovornik.
Kako dolgo občinstva na prireditvah ne bo, nihče ne more reči. "Želimo si seveda čimprejšnjo vrnitev v normalo, vendar se je bati, da se to letos še ne bo zgodilo. Tudi v prihodnja leta gledam skeptično. Bojim se, da se bomo kot družba prelevili v zdravstveno diktaturo, saj virus še nekaj časa ne bo izkoreninjen, kar bodo oblastniki s pridom izkoristili za razne oblike nadzora in omejitev. Sami pa bomo seveda delovali, kolikor bo mogoče, s prireditvami v živo in spletnimi prireditvami ter s kombinacijo teh. Seveda tudi s produkcijo, v ta namen smo pričeli podstrešje v dvorani Gustaf urejati za glasbeni studio, ki bo zadovoljeval lastne potrebe in tudi ponujal tako mladim kot tudi bolj uveljavljenim bendom možnost, da si posnamejo in zmiksajo svoje ustvarjalne ideje." Gustafovci pa zdaj bende, ki potrebujejo nastope bolj kot Sahara vode, vabijo na oder pred kamere. 'Pogoj je lastna, avtorska nekomercialna glasba. Veseli bomo vseh, ki se tega veselijo," je glasbenike povabil Bojan Jerkovič-Čiko.

Rok Zorc
Bojan Tomažič
VEČER V NEDELJO 07.03.2021

 

Želku Peliconu

zelkoMed rokami skrbnih bolniških sester v Vse-enost Niča se je zjutraj 10. avgusta 2020 izvila velika človeškost tovariša Peca KUD-ovega. Ni si želel groba, preziral je slavo in denar, v KUD-u France Prešeren se je 30 let razdajal kulturnim druženjem in tistemu Jutri, ki mu bo sledil tudi Pojutrišnjik.

Zvok motorja očeta partizana ga je preko cele Nove Gorice deset letnega dečka večkrat opomnil, da še ni dal gret vode za skuhanje kosila in je zato tekel po stopnicah izpolnit dano obljubo. Kot srednješolec je brezkompromisno vzpostavil svoj neodvisni jaz tudi v odnosu do staršev in se je preživljal kot raznašalec časopisov. Srednjo šolo je zaključil v manj elitnih a bolj delavskih Jesenicah. Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je postal kritičen tudi do takratne oblasti in njenih omejevanj samostojno razmišljajočih profesorjev. Deloval je v študentski skupini, ki je sredi sedemdesetih po ljubljanskih srednjih šolah prirejala nenavadne kulturne dogodke in pri študentskem glasilu »Pogledi«, ki je s protestnim sežigom prepovedane številke nehalo izhajati.

Prva na tleh Jugoslavije nastala glasba, ki jo je res cenil je bil beograjski Paket aranžma v začetku osemdesetih. Žlampat alkohol je nehal še zelo mlad, okusu in učinku cigaret se ni odpovedal nikoli.

Nadsmrtni tajnik KUD-a France Prešeren je bil klubovanju brez socialnega in zdravstvenega kritja popolnoma predan od kasnih osemdesetih naprej. Žal šele leta 2003 sem oholotrdon dojel, da je Želko ljudem naklonjena, radodarna in samouničevalno delovna oseba. Na edine potovalne počitnice v bližino Strehe sveta oditi si je privoščil samo po smrti svoje druge žene in soborke Karmen.

Potop KUDovega denarnega stanja so usodno pospešile strokovno »neoporečne« odločitve komisij za kulturo na lokalni ljubljanski ravni in takoj zatem še na republiškem nivoju pod umnim vodstvom takratnega »Jankovičevega« ministra Grilca. Rusko-ukrajinski pokupatorji so leta 2017 »kupili«, okupirali in si ob tem skušali prisvojiti tudi tradicionalni Trnfest. Sredi tega pohoda pohlepa ob omejenoglavi brezbrižnosti ljubljanskega cesarja je Želka pred dobrimi tremi leti na »delovnem mestu« zadela težka možganska kap, ki pa jo je zaradi hitre in strokovne intervencije zdravnikov preživel. Takrat se je rodil drugič.

Tretjega rojstva edinega polzaposlenega Ustanove Pohorski bataljon ne bo. Zapustil je sostanujoče tri vrane, dolgove v katere je zabredel zaradi nesebičnega vztrajanja ter stanovanje, ki ga je zastavil za zadolženo društvo. Njegova tržna vrednost je vsaj dvakrat večja od vsote, ki jo dolguje. Kaj bodo dediči storili z razliko je njihova stvar. Kaj pa se bo zgodilo z arhivi in razmetano vskladiščeno lastnino Kulturnega društva France Prešeren bi po moje moralo zanimati Ministrstvo za kulturo in Občinsko upravo MOL.

Smrt postfašizmu, hvala vsem, ki ste sestavek prebrali.

Marko Brecelj

 

Izjava Programskega Sveta KC Pekarna

Programski svet KC Pekarna ostro obsoja včerajšnje prebarvanje grafita s podobo moškega z dvignjeno roko in napisom "Smrt narodu, svoboda fašizmu."

IMG 20200426 173958Grafit je bil satira obstoječe politične situacije v državi, ki vedno bolj smrdi po fašizmu. Hkrati omenjen grafit po sporočilnosti ne odstopa od prakse v Sloveniji (in v tujini), kjer se celo v javnih medijih uporabljajo prirejene podobe politikov za izražanje politične satire. Medtem, ko se na mariborskih ulicah pojavlja vse več napisov, ki poveličujejo nacizem (npr. na Lentu: Hitler did nothing wrong, Heil Hitler) in se kljub konstantnemu opozarjanju le-teh ne odstranjuje, je očitno, da trenutna vlada uporablja vse možne oblike nadzora in cenzuriranja svojega ljudstva ter kriminalizira celo umetniške intervencije (kar se na dnevni ravni vidi tudi pred parlamentom), ki si jo drznejo kritizirati.

Nedoumljivo je, da se z enim grafitom ves dan ukvarja skupina policistov in kriminalistov v neprebojnih jopičih, ki se je na lokacijo pripeljala s tremi policijskimi avtomobili in eno marico, ter skupina gasilcev, ki se je na lokacijo pripeljala s polno opremljenim gasilskim vozilom in s še enim terenskim vozilom. Poleg tega, da gre za smešno zapravljanje davkoplačevalskega denarja, je tudi očitno, da vlada sama v državi namerno ustvarja izredne razmere.

Za Programski svet KC Pekarna:
Urška, Ramiz, Nejc, Vojo, Brigita


IZJAVA ZA OBISKOVALCE NAŠIH PRIREDITEV

V skladu z odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, bomo nekatere prireditve morali odpovedati. Ker se situacija spreminja iz dneva v dan, bomo odpovedovali oziroma prestavljali najavljene prireditve za tekoči teden vnaprej.

 

 

Izjava KC Pekarna o neonacističnem napadu

29.11.2017
Skupnost KC Pekarna najostreje obsoja sobotni neonacistični napad iz sovraštva na člana skupnosti in sporoča, da v Pekarni ni prostora za neonaciste in fašiste.

Napad, ki ga je v zgodnjem jutru nad posameznikom zakrivila skupina 5 moških, je očiten dokaz strahopetnosti in obupanosti posameznikov_ic, ki so produkt družbenoekonomskega sistema v katerem živimo. Vdor v rezidenčni prostor med spanjem, rop, brcanje v glavo, trebuh in rebra s škornji, vse do nezavesti, fašistični vzkliki in bahanje z neonacističnimi tetovažami, kakor bi lahko na kratko povzeli sobotni napad, bi naj (predvidoma) služili kot ustrahovalne metode za vse posameznice_ke in skupnosti, ki se borimo proti fašizmu in ponovnem vzponu nacizma. A idej solidarnosti in svobode se ne da poteptati, zato vam sporočamo: NE BO VAM USPELO! Ne glede na to, da imate somišljenike_ice in vodje med politiki, sodniki in morda tudi v policiji, ki tovrstne napade ne jemlje dovolj resno, je dejstvo, da ste vi tisti, ki ste prestrašeni_e in izkoriščani_e s strani tistih, ki želijo denar in oblast. 

Policija želi napad omiliti in prikazati kot tatvino ali rop, v resnici pa gre za napad na svobodoljubje, na napad nestrpnosti nad strpnostjo. Oblast pozivamo, da se na primer odzove skrajno resno in prikrivanje prave narave dejanja smatramo za neodgovorno, morda tudi namerno.

Podpisniki:

Društvo ljubiteljev knjig Ciproš
KUD Solar Pulse Music
Cannabis Social Club Maribor
APD Kozjak Maribor
Zeitklub
Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multukulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže
Društvo Center za pomoč mladim Maribor
Mladinski kulturni center Maribor
Ustanova Iboga
Produkcijski atelje Horton
Glasbena skupina Polyzone
Potapljaško društvo Maribor
Glasbena skupina Djembabe
Glasbena skupina Dweal
Glasbena skupina Krokar
Glasbena skupina Coma Stereo
Društvo Alternativna glasbena delavnica Gustaf
Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike
Glasbena skupina Muškat Hamburg
Glasbena skupina PirhAlter
Glasbena skupina Liburoa
Kolektiv PIZDA!
Reggae against the maschine
Glasbena skupina V Okovih
Alternativni Pevski Zbor Pekarna
Posamezniki - umetniki_ce, glasbeniki_ce iz KC Pekarna
in Programski svet KC PekarnaPOZOR! Ta spletna stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

Sprejmi piškotke