wifit2

NOVICE & INFO

Programski svet KC Pekarna se je odzval na izjave podžupana MOM, g. Medveda:


»Pred časom je bila javnost že obveščena, da načrtujemo nove aktivnosti v Pekarni in da iščemo nadomestne prostore za delovanje same Pekarne, da bi dali delu Pekarne nove vsebine.« in

»Samo območje UKC in Medicinske fakultete ima potrebe po širitvi. Razmišljamo, da bi takšne dejavnosti umestili tja.«

Odziv Programskega sveta KC Pekarna:
Programski svet KC Pekarna se je še pred kratkim (19. 4. 2021) sestal s predstavniki MOM, med drugimi podžupanoma go. Iskro in g. Reichenbergom. Na sestanku je g. Reichenberg omenil neko latentno možnost revitalizacije industrijske cone Melje in opcijo, da bi del dejavnosti iz KC Pekarna lahko izvajali tudi tam. Na tem sestanku je bilo tudi posebej podarjeno, da MOM ne bo sprejemala nobenih odločitev, vezanih na Pekarno, brez uporabnikov in Programskega sveta ter da obstaja le skupna zgodba. Pogovarjali smo se o nadaljevanju nujnih vzdrževalnih del oz. nadaljevanju le-teh, o nujni razširitvi modela upravljanja na relaciji uporabniki-MOM-MKC na celoten kompleks KC Pekarna.

Nad izjavo g. Medveda smo ogorčeni, saj je neko latentno opcijo preoblikoval v načrte, ki se sprejemajo nam za hrbtom. V maniri nekaterih prejšnjih vodstev MOM, ki so v interesu kapitala poskušali pekarnarje izseliti, se tudi tokrat ponavlja vzorec igre »good cop, bad cop«, kjer določeni uslužbenci MOM poskušajo z nami ohranjati prijazne stike, drugi pa delajo na projektu, o katerem ne vemo nič.

Programski svet KC Pekarna izjavlja, da uporabniki KC Pekarna ne bomo dovolili enostranskih odločitev. Sprejemamo edino sodelovanje in pogovor. Dolga leta ustvarjanja, povezava z lokalnim okoljem, dolgoročno načrtovanje programov in nenazadnje ogromni vsebinski in materialni vložki v območje KC Pekarna nas zavezujejo, da z delom nadaljujemo. Pritiskov smo vajeni že od prej, žalostni pa smo, da tokratna oblast, za katero smo ob nastopu menili, da bo imela še največ posluha za razvoj urbane družbeno-kulturne scene v centru mesta, še enkrat preizkuša napačne poteze svojih predhodnikov.

Kmalu se bomo v Pekarni sestali vsi uporabniki in sprejeli odločitve, vezane na to izjavo. Hkrati pa ponovno pozivamo vodstvo MOM k dialogu.


POZOR! Ta spletna stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

Sprejmi piškotke